*جملات دوزبانه زیبا و ناب *سخنان بزرگان دوزبانه *سخنان و جملات بزرگان به زبان انگلیسی همراه با معنی فارسی *گزینه گویه ها

 

If there must be trouble,let it be in my day, that my child may have peace.

Thmas Paine

 

اگر رنجی باید کشید بگذار در روزگار من باشد، شاید که فرزندم در آرامش زندگی کند.

توماس پین

I’m not a perfect person, I make a lot of mistakes. But I really appreciate those people who stay with me after knowing how I really am…!

من، آدم کامل و بی عیب و نقصی نیستم. مرتکب اشتباهات زیادی شده ام. اما به راستی قدردان کسانی هستم که بعد از شناخت منِ واقعی، در کنارم ماندند...!

 


The only difference between me and these people is my place of birth, and this is not a big difference

-Howard Baskerville- 
---------------------------------------------------
تنها تفاوت بین من و این مردم، مکان تولد من است، و این تفاوت بزرگی نیست.

-هوارد بسکرویل-

Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.
-Leo Tolstoy-
----------------------------------------------------------------
همه به تغییر جهان فکر می کنند، اما هیچکس به فکر تغییر خودش نیست.
-لئو تولستوی-

   1       2    >>